За Нас

Управителен съвет

Мартин Стоянов е учредител и Изпълнителен директор на РЕСЕКО България. Магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Темите, към които има особен интерес, са киберсигурност, върховенство на правото, регионална сигурност и хибридна война.

martin.stoyanov@reseco.bg

Стефан Каралеев е учредител и Директор на Стратегическото развитие на РЕСЕКО България. Магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Интересите му са в сферите на регионалното развитие и сътрудничество, международни конфликти, върховенство на правото, дезинформация и медийна грамотност.

stefan.karaleev@reseco.bg

Симона Николова е учредител и Директор на Изследователската дейност на РЕСЕКО България. Следва „Политология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейните интереси са в областта на международните отношения, национална сигурност, външни и вътрешни работи. Преди да се присъедини към РЕСЕКО България, Симона е била стажант и сътрудник на Дипломатическия институт.

simona.nikolova@reseco.bg

Сътрудници

Александра Кирилова е сътрудник и мениджър на Социалните мрежи на РЕСЕКО България. Тя е студент в четвърти курс по „Политология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Темите, които представляват особен интерес за нея, са сигурност и въпроси, свързани с Европейския съюз.

alexandra.kirilova@reseco.bg

Маргарита Дилова е сътрудник на РЕСЕКО България. Тя е студент по „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в последната си година на следване. Занимава се с национална политика, история, регионални въпроси и сътрудничество. Част е от Европейската Асоциация на Студентите по Право (ELSA).

margarita.dilova@reseco.bg

Антонио Дафинов е сътрудник на РЕСЕКО България. Той е в последната година на следването си на „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Интересите на Антонио са в областите на международно право, международни конфликти, външна политика на САЩ и Русия. Той е работил в адвокатски кантори, съдилища и в държавния апарат.

antonio.dafinov@reseco.bg

 

Почетен съвет

Норберт Бекман-Диркес е ръководител на българското бюро на Фондация Конрад Аденауер. Той е магистър по „Политика, География и История“ от Университет Вестфалише-Вилхемс в Мюнстер. Преди да стане ръководител на бюрото в България, Норберт е служил като ръководител на бюрата на ФКА в Сърбия и Черна гора, Латвия и Литва.

Мария Чакърова е научен сътрудник на Фондация Конрад Аденауер в България и работи по проекти, свързани с образование и иновации. Мария е завършила „Политология“ в Университета в Регенсбург, Германия и е магистър по „Бизнес Администрация“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Партньори