Бъдещето на американската помощ за Украйна

Успехът на Украйна да се противопостави на окупаторите се дължи в голяма степен на Западната помощ, която се изразява в дипломатически натиск, хуманитарна и финансова помощ, оръжия, налагане на различни пакети от санкции срещу Русия. Военната помощ от САЩ представлява един важен компонент в кампанията за подпомагане на Украйна. Америка е отделила близо 70 милиарда долара за подкрепа на Украйна във войната до момента, което предизвиква противоречия в Сената. Безпокойствието на границата с Мексико, разногласията за Европейския пакет с помощи и предстоящите избори за президент в САЩ предизвикват известни притеснения за това какво ще се случи с помощта за Украйна в бъдеще. Американската политика за сигурност предстои да се ангажира с множество заплахи и да отмести фокуса си от Европа. Анализът, написан от Антонио Дафинов, цели да запознае читателите със сегашната политика на САЩ относно конфликта в Украйна, предлагайки също така обзор на най-важните политически събития в страната и възможните сценарии по отношение на финансовата подкрепата за Украйна.