Шестата поправка на Конституцията на Република България

Шестата поправка на Конституцията на Република България бе подкрепена на трето четене от 165 Народни представители на 20-ти декември. Промените в Конституцията включват съществени промени в устройството на съдебната система, служебните правителства, фигурата на Главния прокурор на България.

Промените бяха обнародвани днес в Държавен вестник, брой 106 от 22.12, но политическият дискурс по темата продължава да кипи. Този анализ, написан от Маргарита Дилова, сътрудник на РЕСЕКО България, цели да запознае читателите с основните промени, становищата на заинтересованите страни и обществените нагласи, както и да анализира устойчивостта на промените, приети от Парламента.