Сдружение РЕСЕКО България е неправителствена организация, чиято цел е
насърчаването и развитието на гражданското общество, демократичните принципи и върховенството на правото на територията
на Република България. Ние се застъпваме за свобода на медиите, прозрачност на държавните институции, добро
управление, сигурност и регионално сътрудничество на Балканите.

Нашият екип

Стефан Каралеев,
Директор за Стратегическо развитие

Симона Николова,
Директор на Изследователската дейност

Дейност

РЕСЕКО България е посредник между академичната общност, гражданското общество и
политически представители и органи, с целта да подобрява комуникацията и работата между тях.