Бъдещето на политиката на ЕС за разширяване и изборите за Европейския парламент през 2024

Разширяването на Европейския съюз е ключова тема за бъдещето на регионалната сигурност и сътрудничество на Европа. Нашият обзор насочва вниманието към Европейския съвет на 14-15 декември в Брюксел, който ще бъде ключов за бъдещето на Съюза.