Възраждането на крайната десница в Европа и Новият пакт за миграция и убежище

В края на 2023 г. се постигна предварително споразумение върху Новия пакт за миграция и убежище, предложен три години по-рано от Европейската комисия (ЕК). Заложените в него изменения целят да актуализират и координират политиките на Европейския съюз (ЕС), свързани с миграцията, граничния контрол и предоставянето на убежище. Постигнатият успех идва на фона на нарастващо обществено безпокойство във връзка с увеличаващия се миграционен поток. В тази връзка, през последните години има значителен ръст в подкрепата към крайнодесни формации в цяла Европа, които отправят силни антимиграционни и антибежански послания. Очаква се те да постигнат значителни успехи на предстоящи избори, включително на тези за Европейски парламент през юни. Това поставя под въпрос в каква посока ще се развие ЕС.

В този анализ, Симона Николова разглежда политическото влияние на антимиграционния сантимент на национално и европейско ниво, както и значението на Новия пакт за миграция и убежище в контекста на общата миграционна политика на ЕС.